AIC-teknologiaratkaisu

AI for Construction (AIC) on AIforsiten älykäs teknologiaratkaisu työmaan digitalisoimiseksi ja tiedolla johtamiseksi.

Teknologiaratkaisu koostuu seuraavista osista jotka toimitetaan SaaS-palveluna:

 1. Selaimella käytettävä AIC-käyttöliittymä ja datan tallennus pilvessä
 2. IoT-anturit työmaan reaaliaikaiseen datan keräykseen (mm. olosuhde- ja betonianturit)
 3. Paikkatietojärjestelmä työmaan reaaliaikaiseen resurssien seurantaan (mm. sisäpaikannus hyödyntäen Bluetooth mesh-verkkoa ja paikannustägejä)
 4. Drone- ja kypäräkamerakuvauksien tuottama data (Digi-insinöörin keräämä)
 5. Kiinteät kamerat työmaan reaaliaikaisen videokuvan tuottamiseen
 6. Sovitut integraatiot (esim. projektipankki) asiakkaan omiin järjestelmiin.

 

AIC sisältää seuraavat ominaisuudet jotka tuottavat hyötyjä kaikille rakennusvaiheille:

 • Visuaalinen tilannekuva: Hahmota tilannekuva hyödyntäen 360-videota paikkatiedolla, kiinteiden kameroiden tuottamaa live-kuvaa ja 2D/3D-dronekuvaa
 • Raportointi: Hae työmaan johtamisen kannalta olennaiset raportit (mm. olosuhteet, tekninen valmiusaste, betonin kehittyminen, työturvallisuus) suoraan järjestelmästä
 • Työmaan visuaalinen suunnittelu: Yhdistä BIM-mallit ja 2D/3D dronekuva,  käytä älykkäitä mittaustyökaluja ja todenna suunnitelmien vastaavuus vertaamalla suunnitelmia drone-kuviin
 • Reaaliaikainen resurssien seuranta: Seuraa ja johda työntekijöiden, työkalujen ja materiaalien tuottavuutta hyödyntäen paikkatietoa yhdistettynä kohteen 3D-malliin, resurssien mitattuun ajankäyttöön ja algoritmeillä laskettavaan tuottavan työn määrään
 • Olosuhteiden seuranta: Seuraa keskitetysti reaaliajassa kohteen olosuhdetietoja
 • Betonin kuivuminen ja lujuuden kehittyminen: Seuraa ja ennusta reaaliajassa betonin kuivumista ja lujuuden kehittymistä
 • Työmaan havainnointi ja tiketöinti: Seuraa ja johda työmaan havaintoja tiketteinä osittain tekoälyllä automatisoidun havainnoinnin ansiosta (esim. työturvallisuus, laatu)
 • Laatumatriisi:  Tehosta laadunhallintaa hyödyntämällä keskitettyä digitalisoitua laatumatriisia ja sen sisältämiä ominaisuuksia (mm. vaiheiden vastuuttaminen ja todentaminen)
 • DataHub: Varmista kaikille osapuolille ajantasainen informaatio hyödyntämällä keskitettyä tietovarastoa joka sisältää sekä suunnittelu- että rakennusaikaisen informaation
 • Dashboard: Hahmota nopeasti työmaan tilanne hyödyntämällä yhteenvetonäkymää työmaan tilanteesta ja asetetuista tavoitteista