support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Tuottavuusinsinööri

Tuottavuusinsinööri auttaa työmaata pysymään aikataulussa

Tuottavuusinsinööri toimii osana työmaan organisaatiota. Hän seuraa päivittäin työmaan työvaiheiden etenemistä eri datalähteiden avulla ja vertaa sitä suunniteltuun aikatauluun. Hän analysoi kerätyn tiedon ja esittää työmaajohdolle toimenpide-ehdotukset hukan poistamiseksi ja aikataulutilanteen parantamiseksi.

Miten tuottavuuspalvelu toimii?

 • Palvelun ansiosta käyttäjä voi olla varma, että tuottavuusratkaisun käyttö sujuu alkumetreistä saakka ja järjestelmän hyöty tuntuu ja näkyy työmaan arjessa heti.
 • Tuottavuusinsinööri analysoi viikoittain datan ja kirjaa ylös hukkaa aiheuttavat poikkeamat
 • Tuottavuusinsinööri tarkastelee työtehtävien olosuhteita, aktiivisten tehtävien tehokkuutta sekä materiaalivirtoja. 
 • Tuottavuusinsinööri tarkastelee alkavien ja käynnissä olevien työtehtävien aloitusedellytyksiä.
 • Työmaajohdon viikottaisissa palavereissa tuottavuusinsinööri esittelee hukka-analyysit ja parannusehdotukset sekä raportoi tuottavuuden kehityksestä.
 • Työmaajohto vastaa toimenpide-ehdotusten täytäntöönpanosta
Aiforsite_ControlRoom_Tuottavuusmestari

Mitä datalähteitä tuottavuusinsinööri käyttää?

Tuottavuusinsinööri hyödyntää monipuolisesti eri datalähteitä:

 • Aikataulut
 • Logistiikkadata
 • Olosuhdedata
 • Paikkatietodata
 • Työmaakameradata
 • 360-videokuva
 • Drone-kuvaukset
 • Digitaalisessa muodossa olevat suunnitelmat
 • BIM-mallit

 

Anna Tuottavuusinsinöörin hoitaa homma

Ota käyttöösi Aiforsiten tietoturvallinen tuottavuuspalvelu, joka muodostuu tuotannonohjauksen teknologisista ratkaisuista ja Tuottavuusinsinööri-palvelusta. Aiforsite huolehtii ratkaisun teknisestä implementaatiosta.