support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Tuottavuusinsinööri

Pysy aikataulussa ja paranna tuottavuutta

Aiforsiten tuottavuusinsinööripalvelu auttaa mittaamaan ja parantamaan tuottavuutta työmaalla tekemällä hukka näkyväksi. Reaaliaikainen tilannekuva ja tuottavuusanalytiikka auttavat havaitsemaan ja poistamaan poikkeamat, pysymään aikataulussa tai jopa saamaan työmaan valmiiksi etuajassa.

Teknologia ja palvelu samassa paketissa

Tuottavuusinsinööripalvelussa teknologia ja henkilökohtainen palvelu kulkevat käsi kädessä. Tuottavuusinsinööri varmistaa, että työmaaorganisaatio saa kaiken irti Aiforsiten teknologiasta ensimmäisestä päivästä lähtien.

Aiforsite asentaa ja ylläpitää seurantalaitteita, kerää dataa työmaalta, raportoi havainnoista ja esittelee korjaavia toimepiteitä projektinjohdolle. Tuottavuusinsinööri myös kouluttaa asiakkaan henkilöstöä seuraamaan ja mittaamaan tuottavuutta.

Kuka on tuottavuusinsinööri?

Projektille nimetty tuottavuusinsinööri on kokenut rakennusalan ammattilainen. Hän työskentelee Aiforsiten palkkalistalla, mutta toimii tiiviisti osana työmaan organisaatiota.  

Tuottavuusinsinööri on työmaajohdon auttava käsi, joka seuraa työvaiheiden etenemistä päivittäin Aiforsiten valvomosta käsin ja käy työmaalla vähintään kerran viikossa. Hän tarkastelee suunniteltujen töiden aloitusedellytyksiä, aktiivisia työtehtäviä ja materiaalivirtoja.

Työajan säästö jopa 1,5 pv viikossa

Tuottavuusinsinööri säästää työnjohtajien aikaa muihin tehtäviin ja auttaa näkemään kokonaistilanteen ulkopuolisin silmin. Asiakkaamme ovat arvioineet, että viikossa säästyy peräti 1,5 päivää työaikaa.

Tuottavuusinsinööri analysoi kerätyt tiedot ja dokumentoi hukkaa aiheuttavat häiriötilanteet. Hän  seuraa resurssien käyttöä Aiforsiten teknologian avulla ja vertaa mestojen todellista tilannetta suunniteltuun aikatauluun.

Prosessin parantaminen on yhteispeliä

Työmaan viikkopalavereissa työmaajohdon ja alihankkijoiden kanssa tuottavuusinsinööri raportoi tuottavuuden kehityksestä sekä esittelee parannusehdotuksia hukan poistamiseksi ja aikataulutilanteen parantamiseksi.

Työmaanjohto huolehtii ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Teknologiassa monta datalähdettä

Tuottavuusinsinööri hyödyntää projektin dokumentaatiota ja lukuisia datalähteitä Aiforsiten asentamista laitteista. 

  • Olosuhdesensorit (kosteus, lämpötila, hiukkaset yms.)
  • Paikkatietojärjestelmä
  • Työmaakamerat
  • 360*-videokuvaus
  • Drone-mallit
  • Piirustukset
  • Tietomalli
  • Projektin aikataulut
  • Materiaalihallinta 

Tietosuojattu tiedonkeruu ja käsittely

Meillä on standardoitu tiedonkeruuprosessi ja turvallinen tiedonsiirto. Kaikki tiedot tallennetaan turvallisesti AWS-pilveen.

Palvelukonseptimme on joustava – voit tilata tiedonkeruun osana Tuottavuuspalvelupakettia tai voit tilata työntekijöillesi erillisen koulutuksen ja kerätä tietoja itse.

Teknologian tehtävä on auttaa sinua

Olemme kehittäneet tuottavuusinsinööripalvelun  yrityksille, jotka panostavat tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Teknologia ei yksin ratkaise tuottavuuden haasteita; ihmiset ratkaisevat. Palvelumme auttaa sinua toimimaan tehokkaammin.