Aiforsite logo for testing dark background

Työkalu hukkatyöajan selvittämiseen

Reaaliaikaisen tuottavan työajan ja hukkatyöajan mittauksella voit lisätä tuottavan työajan määrää ja projektin läpimenoaikaa.

Luo edellytykset onnistumiselle

Yksinkertaisin ja nopein tapa parantaa koko työmaan suorituskykyä on luoda olosuhteet, joissa jokainen asentaja voi suorittaa työnsä kerralla ja ajallaan. Tätä varten kaikki esteet, jotka estävät asentajia onnistumasta, tulee poistaa.

Eikä tämä ole yksin aliurakoitsijoiden asia. Se on projektiosapuolten yhteinen asia. Pääurakoitsijana tavoitteesi on toteuttaa kannattava projekti sovitun mukaisesti. Aiforsite on uusi tehokas tapa varmistaa se. Saat selville muun muassa seuraavat asiat:

Door pump installation flipped

Seuraa urakoitsijoiden suoritusta ja pysy aikataulussa

Reaaliaikaisen paikkatiedon avulla seuraat urakoitsijoiden työn edistymistä tuotantoalueittain ja tehtäväkohtaisesti. Näet heti, missä asentajat viettivät aikaansa, kuinka suuri osa tästä ajasta oli tuottavaa, mitkä tehtävät suoritettiin suunnitellusti ja missä on ongelmia.

Käyttämällä muuta teknologiaa, kuten 360-videoita tai työmaakameroita, voit mennä syvemmälle ongelmien juurisyihin ja poistaa ne välittömästi.

Todellinen läsnäolo ja tuottava työaika

Reaaliaikainen paikannusjärjestelmä kertoo todelliset tehtäväkohtaiset työtunnit ja häiriöttömän, yli 10 min yhtäjaksoisen työajan määrät. Järjestelmä vertaa reaaliaikaista dataa suunniteltuihin tehtäväaikatauluihin. Tätä tietoa voi käyttää esimerkiksi jälkilaskennassa ja tuntipohjaisten urakoiden seurannassa.

Todelliset tehtäväkohtaiset työtunnit voidaan ottaa aikataulusuunnittelun pohjaksi ja suunnitella tulevien projektien läpimenoajat lyhyemmiksi.

Paikkatietoverkko ja tägit

Reaaliaikainen paikannusjärjestelmä edellyttää paikkatietoverkon asentamista työmaan valituille tuotantoalueille. Työntekijät kantavat työvuoron aikana langattomia seurantatägejä. Järjestelmä kerää automaattisesti tehtäväkohtaista aikadataa työntekijöiden sijaintitiedon perusteella.

Tietosuoja

Tägejä ei käytetä yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaisen suorituskyvyn seuraamiseen. Tägit lähettävät sijantidataa vain tiukasti rajatuilta tuotantoalueilta.Tägit ovat anonyymeja, ja järjestelmä seuraa vain niiden sarjanumeroita, jotka on liitetty ammattinimikkeeseen (esim. puuseppä). Henkilötietoja ei käsitellä järjestelmän käytön aikana missään vaiheessa. Lue lisää tietoturvasta.

Työturvallisuus

Reaaliaikainen tieto rakennuksessa olevista henkilöistä on työturvallisuuden kannalta merkittävä etu. Korkealla rakentamisen työmailla reaaliaikainen läsnäolotieto on myös pakollinen.

Tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa Aiforsiten järjestelmä näyttää reaaliajassa, missä kerroksissa ihmiset ovat ja ketkä ovat vaarassa. Tämä on erittäin tärkeää nopean ja turvallisen evakuoinnin kannalta, erityisesti suurilla ja korkealla rakentamisen työmailla.

Haluatko kysyä lisää reaaliaikaisesta paikannusjärjestelmästä?

Juttele asiantuntijan kanssa.

Varaa ilmainen 30 minuutin konsultaatio