Voita paremmalla tuottavuudella

Valitse nopea ja käytännöllinen polku menestykseen Aiforsiten kanssa.

Alustan esittely

Voittajan valinta

Tarve säilyttää kilpailukyky, rakentaa nopeammin paremmalla tuotolla vaatii rakennusalan toimijoilta tuottavuuden parantamista. Aiforsite on nopea ja käytännöllinen tapa onnistua siinä, sillä se markkinoiden ainoa ratkaisu, joka keskittyy tuottavan työn osuuden kasvattamiseen.

Ratkaisun keskiössä on tehtävien edellytysten varmistaminen ja tuottavan työn osuuden maksimointi.

Aiforsite tarjoaa reaaliaikaisen ja tehtäväkohtaisen tuottavuuden mittauksen, hukka-ajan juurisyiden tunnistamisen sekä viikoittaisia toimenpiteitä tehtäväkohtaisten aloitusedellytysten parantamiseksi.

Aiforsiten TOP-3 hyödyt

Vastaamme rakennusalan suurimpiin kysymyksiin ja tarjoamme työkalut:

Tehtäväkohtaiset hukka-ajat ja niiden juurisyyt tulevat läpinäkyviksi, jolloin ne voidaan ehdotuksien perusteella poistaa prosessista välittömästi. Todelliset tehtäväkohtaiset työtunnit ja häiriöttömän työajan määrät selviävät ja niitä voidaan käyttää esim. jälkilaskennassa ja tuntipohjaisen urakan seurannassa. Ensimmäisten projektien jälkeen voidaan todelliset tehtäväkohtaiset työtunnit ottaa aikataulusuunnittelun pohjaksi ja suunnitella tulevien projektien läpimenoajat lyhyemmiksi.

Reaaliaikainen ja automaattisesti dokumentoituva tilannekuva luo työmaasta digitaalisen työympäristön, jonka perusteella kukin projektiosapuoli voi toimittaa oman panoksensa tehokkaammin ja oikea-aikaisesti projektiin. Rakentamisen esteet tulevat tietoon välittömästi, jolloin ne voidaan poistaa ja projektikatteen ja laadun romuttavaa ns. työmaan loppusotaa ei pääse syntymään.

Tekoälyä hyödyntävä teknologia

Vertaa reaaliaikaisia resurssien paikkatietoja suunnitelmiin ja selvitä todellisen häiriöttömän, tuottavan työn määrää. Mallimme neljä vaihetta ovat:

Suunnittele
Suunnittele seuraavat työvaiheet hyödyntämällä dataa ja tuottavuusinsinöörin palvelua.

Vertaa
Vertaa todelliset työsuoritukset suunnitelmiin. Selvitä, missä tehtävissä on ongelmia käyttämällä Aiforsiten reaaliaikaista paikkatietoa, tuottavuusanalytiikkaa ja omia työn suunnittelutyökalujasi.

Tarkista
Tarkista tehtävien aloitusedellytykset Aiforsiten työmaakameroiden, dronemallin, olosuhdeseurannan ja 360-videoiden avulla.

Vastuuta
Vastuuta ja suorita korjaavat toimenpiteet tehtyjen havaintojen perusteella. Noudattamalla tätä mallia tulokset näkyvät jo muutamassa viikossa.

Miten malli toimii käytännössä?

Teknologian, datan ja tuottavuusinsinööripalvelun avulla urakoitsijat voivat johtaa muutosta tehokkaasti ja parantaa jatkuvasti työmaan tuottavuutta.

Jatkuva parantaminen

Moduulit

Useampaan datalähteeseen perustuva tilannekuva

Aiforsiten tuottavuuden johtamisratkaisu hyödyntää useita datalähteitä, jotka on jaettu viiteen moduuliin. Moduulit voi ottaa käyttöön yksitellen, kuitenkin suurin hyöty tulee koko alustan käytöstä.

Jokaisella moduulilla on oma tehtävänsä, ja kaikki yhdessä ne täydentävät toisiaan. Alustassamme niillä on yksi yhteinen tehtävä – luoda reaaliaikainen tilannekuva työn etenemisestä ja auttaa sinua sujuvoittamaan tuotantoprosessia.

Yksi selkeä hyöty Aiforsiten alustan käyttäjille on kaiken tarvittavan informaation saatavuus yhdestä paikasta, mutta tärkein hyöty on kyky seurata, mitata ja jatkuvasti parantaa todellista tuottavuutta rakennustyömaalla.

Alustan moduulit

Aiforsite Paikkatieto

Aiforsite Paikkatieto on tuottavuuden johtamisratkaisun ydintoiminto. Se kertoo reaaliaikaisesti kuinka tuottavaa työ on. Päätavoitteena on varmistaa, että työt eri tuotantoalueilla valmistuvat suunnitellussa aikataulussa.

Reaaliaikainen tilannekuva

Järjestelmä seuraa alaurakoitsijoiden läsnäoloa ja tuottavaa työtä ammattinimikkeiden avulla, esimerkiksi ”puusepät” tai ”sähköasentajat”. Aiforsite-alustan muiden työkalujen tuottama tieto, kuten 360-videot tai työmaakamerat, täydentävät isoa reaaliaikaista kuvaa.

Reaaliaikainen tuottavuusanalytiikka

Järjestelmä vertaa tehtävien suunniteltuja aikatauluja reaaliaikaisiin tietoihin. Näet yhdellä silmäyksellä, missä asentajat viettivät aikaansa, kuinka suuri osa tästä ajasta oli tuottavaa, mitkä tehtävät suoritettiin suunnitellusti ja missä tehtävissä on ongelmia.

Aiforsite Paikkatieto on tärkein reaaliaikaisen tiedon lähde tuottavan asennustyön osuuden seurannassa ja mittaamisessa. Paikkatieto on myös tärkeä työmaan työturvallisuuden parantamisen keino.

Aiforsite 360

Aiforsite 360:n avulla dokumentoit työmaan edistymisen visuaalisesti 360-asteen kuvina ja videoina, mutta samalla johdat ja parannat tuottavuutta kokonaisvaltaisesti. 360-videohavainnot ovat olennainen osa tuottavuuden parantamista. Sen avulla:

  • Varmistat aloitusedellytykset
  • Tunnistat ongelmat ja niiden juurisyyt nopeammin
  • Ratkaiset riidat helpommin kiistattomien todisteiden avulla
  • Jaat visuaalista tietoa projektiosapuolten kanssa
Gopro camera kypärässä

Aiforsite Kamerat

Aiforsite Kamerat -moduulin ulko- ja sisäkamerat täydentävät työmaan reaaliaikaista tilannekuvaa. Työmaakameroista on hyötyä mm.

  • Etävalvonnassa – työmaalle ei tarvitse mennä joka kerta
  • Materiaalinostojen turvallisuuden varmistamisessa
  • Visuaalisen ja reaaliaikaisen työmaakuvan jakamisessa sidosryhmille
  • Työmaan vartioinnissa
  • Varkauksien estämisessä
Aiforsite site camera

Aiforsite Drone

Drone-kuvaus dokumentoi projektin etenemisen visuaalisesti ilmasta. Drone-kuvat täydentävät reaaliaikaista tilannekuvaa.

Drone on monipuolinen työkalu, joka palvelee rakennusprojektia hankekehityksestä kohteen luovutukseen asti. Se on loistava työkalu työn etenemisen seurantaan sekä työturvallisuuden ja laadun valvontaan.

Erityisen hyödyllinen drone on suurilla rakennustyömailla. Rakennusvaiheessa drone-kuvauksesta on hyötyä työmaasuunnitelman valmistelussa ja päivittämisessä, maamassojen ja saastuneen maaperän laskennassa, töiden ja asennettujen osien tarkastamisessa runkotöiden aikana, kohteen dokumentoinnissa ilmasta.

Drone in the air

Aiforsite Olosuhteet

Olosuhdeseuranta on ratkaiseva rooli tehtävien aloitusedellytysten varmistamisessa.

Aiforsiten automaattisen langattoman sensoriteknologin avulla seuraat työmaan olosuhteita reaaliajassa ja voit reagoida nopeasti, jos asetetut hälytysrajat aktivoituvat. Kaikki mittaustiedot ja -raportit tallennetaan järjestelmään.

Voit seurata betonivalujen kuivumista ja lujuuden kehitystä (mm. muotinpurkulujuutta), ilman lämpötilaa ja kosteutta sekä pölyä.

Aiforsite gateaway

DataHUB

The datahub icon image 1024x1024

Järjestelmän tietopankki

DataHUB on kiinteä osa alustaa ja sisältyy jokaiseen moduuliin. DataHUBissa säilytetään kaikki työmaalta Aiforsiten teknologian avulla kerätty data.

DataHUB voidaan liittää rakennushankkeen projektipankkiin tai se voi korvata projektipankin. Sen etuna on, että kerätty data sekä projektisi suunnittelu- ja muut asiakirjat löytyvät samasta paikasta .

Heräsikö kiinnostus? Juttele asiantuntijan kanssa.

Varaa demo

Varaa ilmainen 30 minuutin demo ja näet järjestelmän toiminnan reaaliajassa.