Aiforsite logo for testing dark background

Valmennus

Tarjoamme tuottavuuden parantamisen menetelmien ja alustan käyttäjävalmennusta rakennusprojektien johdolle, alustan käyttäjille ja kumppaneille. 

Valmennus eri ryhmille ja tasoille

Tuottavuuden parantamisen menetelmien valmennus johtajille

Muutosjohtaminen vaatii organisaation johdolta sitoutumista. Muutosta pitää johtaa ja ennen kaikkea ymmärtää miksi muutoksia tehdään ja mitkä ovat tavoitteet. Rakennushankkeista vastaavien johtajien ja päälliköiden vastuulla on selittää henkilöstölle muutosten tärkeyttä ja saada porukka innostumaan. Siksi olemme kehittäneet tuottavuusvalmennuksen johdolle.

Valmennamme rakennusyritysten projektijohtoa käyttämään Aiforsiten toimintamallia tuottavuuden parantamiseksi ja datan hyödyntämiseksi päivittäisessä johtamisessa. Parasta on suorittaa tämä kurssi ennen uuden projektin aloittamista. Strateginen ymmärrys uusien tuottavuuden parantamismenetelmien arvosta on ratkaisevan tärkeää, jotta kaikki saadaan mukaan.

Johdon tuottavuusvalmennus on osa Tuottavuuden Tiekartta -palvelua.

Aiforsiten tuottavuusalusta kerää työmaatietoa useista datalähteistä.

Alustan käyttökoulutus

Alustan käyttökoulutus on vakiopalvelu yritysasiakkaidemme. Haluamme varmistaa, että tiiminne jäsenistä tulevat varmoja Aiforsite-alustan käyttäjiä heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Käyttökoulutukseen kuuluu kolme työpajaa, joissa opitaan käyttämään alustan työkaluja. Näissä työpajoissa käydään läpi myös projektin nykytilanne, aikataulut, tavoitteet, turvallisuus sekä muut asiat.

Opit hyödyntämään järjestelmää ja palvelua käytännössä kaikissa projektin vaiheissa ja eri tehtävissä. Koulutus kattaa kaikki tarvittavat aiheet, jotta jokainen käyttäjä pystyy hyödyntämään omaan rooliinsa liittyviä alustatyökaluja projektissa.

Tuottavuusinsinöörivalmennus

Helpoin tapa integroida Aiforsite-tuottavuusmalli työmaan arkeen on ottaa meidän tuottavuusinsinööripalvelumme käyttöön.

Hän huolehtii puolestanne teknologian käyttöönotosta ja datakeruusta.Tuottavuusinsinööri raportoi havaintoja ja ehdottaa projektijohdolle korjaavia toimenpiteitä.

Kun olette valmiit skaalaamaan teknologiaa ja menetelmiä laajempaan käyttöön organisaatiossanne, voimme kouluttaa tiiminne jäsenet tuottavuusinsinööreiksi.

Tuottavuusinsinööripalvelu autta omaksumaan tuottavuuden parantamisen menetelmät nopeammin ja helpommin.

Data collection white icon white

This is the heading

Teknologiakoulutus

Teknologiakoulutus on projektin datankerääjille tarkoitettu koulutus teknologian käyttöönotosta ja sen hyödyntämisestä projektissa, ylläpidosta sekä tiedon prosessoinnista. Koulutuksessa käydään sovitun ratkaisun – esimerkiksi drone, 360-kamera, olosuhdeanturit, työmaakamerat ja paikkatietojärjestelmä – käyttö palvelussa ja tiedon prosessointi sekä palveluraportointi järjestelmästä. 

Opi tuottavuuden parantamisen parhaat menetelmät!

Kysy asiantuntijalta

Varaa ilmainen 30 minuutin konsultaatio ja selvitä miten valmennus voi auttaa tiimiänne.