Aiforsite logo for testing dark background

Finnbuild toi jälleen alan toimijat yhteen

Messukeskus Helsinki

Finnbuild-messut palasivat pitkän koronatauon jälkeen. Aiforsite oli mukana näyttävällä osastolla, jolla esittelimme tuottavuuden johtamisen ratkaisumme live-demon muodossa.

Toimme messuille Keilaniemen toimistollamme toimivan rakennustyömaan valvomon. Isoilla näytöillä näkyi suora kuva käynnissä olevalta työmaalta ja esiteltiin järjestlemän toiminnallisuudet ja hyödyt.

Vieraita kävi tasaisena virtana kaikkina messupäivinä. Kävimme mielenkiintoisia keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa ja muutama on poikinut myös jatkokeskustelutarpeita.

Näytimme käynnissä olevan työmaan esimerkillä miten tuotantoprosessia voi parantaa teknologian avulla. Miten tunnistetaan ja poistetaan hukkaa prosessista, miten varmistetaan aloitusedellytykset, miten saadaan parempi ryhti yhteiseen tekemiseen.

Sujuvampi prosessi johtaa väistämättä lyhyempiin läpimenoaikoihin ja parempaan tuottavuuteen. Ratkaisumme avulla tuottavuutta voi mitata ja johtaa. Määrämuotoinen toimintamalli ohjaa päivittäistä tekemistä ja perustuu automaattisesti kerättyyn dataan.

Materiaalivirrat ovat olennainen osa rakennusprosessia. Osastollamme oli mukana materiaalilogistiikkapalveluita tarjoava Carinafour. Samalla käynnillä messuvierailijoilla oli mahdollisuus tutustua sekä siihen, miten materiaalivirtoja suunnitellaan ja hallitaan tilauksesta toimitukseen työmaalle että siihen, miten materiaalihallintaa tehostetaan etävalvonta-, video- ja paikkatietoteknologian avulla.

Aiforsite Finnbuild-osasto
Kari Hirvijärvi Finnbuild
Olli Seppanen Finnbuild 2022
Jaa sosiaalisessa mediassa.