Aiforsite logo for testing dark background

Aiforsite kouluttaa tulevia digimestareita

360 video walk on construction site

Aiforsite kouluttaa tulevia digimestareita käyttämään digitaalisia työkaluja työmaan kattavan tilannekuvan luomiseksi. Digimestari (DigiForeman) -koulutuksen järjestäjinä ovat TTS Työtehoseura ry ja LAB-ammattikorkeakoulu. Koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka haluavat parantaa digitaalisia taitojaan.

Selkeä sosiaalinen tilaus

Kenttä on ottanut uuden koulutusmahdollisuuden innolla vastaan. Kevään koulutuksiin on ennakkoilmoittautunut noin 150 osallistujaa ja jo pidetyissä kahdessa koulutuspäivässä on ollut kummassakin noin 100 osallistujaa.

Osallistujien ikärakenne on melko laaja, suurin osa on kuitenkin yli 40-vuotiata.

Korkea osallistujamäärä kertoo siltä, että tämän tyyppiselle koulutukselle on selkeä sosiaalinen tilaus.

Digimestari-koulutukset toteutetaan helmi-toukokuussa 2023 aikana Vantaalla ja Lappeenrannassa. Koulutus koostuu 13 moduulista, joista osallistujat saivat valita mieluisensa.

Aiforsiten palvelujohtaja Jerkko Koskinen kertoo kurssilaisille kattavan tilannekuvan luomiseen käytettävistä digitaalisista apuneuvoista Työmaan tilannekuvan hallinta -moduulissa 19.4.2023. Koulutus on osallistujille ilmainen.

Työmaanhallinta digitaalisesti

Digimestari käsittelee kattavasti kaikki työmaan digitaaliseen hallintaan liittyviä osa-alueita, mm.

 • Suunnitelmat ja tietomallit
 • Aikatauluhallinta
 • Kustannushallinta
 • Kokoukset ja tiedottaminen
 • Työ- ja tietoturvallisuus
 • Laadunvarmistus
 • Olosuhdehallinta
 • Työmaan tilannekuva
 • Kiertotalous

Koulutus työmaiden työnjohtajille ja työmaapäälliköille

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat erityisesti työelämässä pidempään olleet johtajat, työmaapäälliköt, ja työnjohtajat, tavoitteena heidän digitaalisten taitojensa kohentaminen ja työuriensa pidentäminen.

Digitaalisissa taidoissa on parantamisen varaa

Erilaisten digitaalisten menetelmien käyttö lisääntyy rakennusalalla nopeasti. Digitalisaatio etenee kuitenkin epätasaisesti eri toimijoiden keskuudessa. Teknisiä työkaluja ja ohjelmia on olemassa runsaasti, mutta niiden yleistymisen esteenä on usein osaamattomuus.

Ilmiö näkyy erityisesti digitaalisten suunnittelu-, toteutus- ja raportointimenetelmien ja siihen liittyvien toimintatapojen hyödyntämisen koko rakentamisen arvoketjun tasolla.

Digimestari on osa EU-rahoittamaa kehityshanketta

Digimestari-koulutus on osa Rakennustyömaiden työnjohdon digitaitojen vahvistaminen (DigiForeman) -hanketta, jonka vetäjinä ovat TTS Työtehoseura ry ja LAB-ammattikorkeakoulu. EU-rahoitteinen hanke toteutetaan ajalla 3.1.2022 – 31.8.2023.

Kehityshankkeen nettisivuilla todetaan, että hankkeessa etsitään ratkaisua mm. seuraaviin asioihin:

 • rakennusalan PKT-yritysten rakennustyömaiden toiminnan tehostaminen digitaalisten apuneuvojen osaamista lisäämällä.
 • ikääntyvän työmaahenkilöstön työurien pidentäminen digitalisuuden osaamista lisäämällä.
 • työttömänä olevien rakennusalan henkilöiden parempi työllistymien digitaalisia taitoja lisäämällä.
 • alalle tulevien henkilöiden digitaalisen osaamisen nostaminen sille tasolle, että he pystyvät paremmin vastaamaan tuleviin haasteisiin työmaiden hallittavuutta ja tuottavuutta.
 • henkilöstön jaksamista ja työurien pidentymistä.
 • vähentää rakentamisen hiilijalanjälkeä tehostamalla paremman suunnittelun kautta rakennusten energiatehokkuutta, materiaalien käyttöä ja vähentämällä hävikkiä.

Lisätietoja Digimestari-koulutuksesta

Mikäli haluat tietää lisää koulutuksesta ja tulevista toteutuksista, ota yhteyttä TTS:n kouluttaja Heikki Henrikssoniin, heikki.henriksson @ tts.fi

Aiforsite on modernin teknologian edelläkävijä

Meille on kunnia olla mukana Digimestari-koulutuksen toteuttamisessa. Seitsemän vuoden aikana Aiforsite on harjaantunut erilaisten digitaalisten teknologioiden käytön ja yhdistämisen mestariksi. Käytettynä yhdessä, eri työkalut auttavat luomaan kattavan tilannekuvan rakennustyömaalta.

Käytämme etävalvontatyökaluja, kuten työmaakameroita, droneja ja 360-videokuvausta, puettavaa teknologiaa resurssien paikantamiseen ja langatonta sensoritekniikkaa työmaan olosuhdeseurantaan.

Ydinpalvelumme on keskittynyt auttamaan rakennusyrityksiä rakentamaan paremmin ja nopeammin poistamalla työprosessista hukkaa ja parantamalla tuottavuutta. Lue lisää tuottavuusalustastamme.

Jaa sosiaalisessa mediassa.