Haahtela: tuottavuus tahtituotannossa

Haahtela Bulevardi 7 Takt-time reference project title

Finnish project management contractor Haahtela aimed at the development of a takt-time construction model and comprehensive site documentation. Aiforsite’s productivity management system was used at a large renovation project in downtown Helsinki.

Yleistiedot projektista

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on saneerannut vuonna 1939 valmistuneen toimitilakiinteistön uuteen loistoon. Helsingin Bulevardi 7 -osoitteessa sijaitsevan kohteen saneerausprojektissa oli käytössä Aiforsiten tuottavuusinsinööripalvelu, joka hyödynsi useita datalähteitä kuten ulkokameroita, sisäkameroita, 360-videointia ja paikkatietoa. Kohteen projektinjohtajana toimi Haahtela. Projektin toteutusmuotona oli Haahtela-malli ja tahtituotanto.

Työmaa käsitti kaksi seitsemän- ja yhdeksänkerroksista rakennusta, joiden välissä kaksikerroksinen pihasiipi. Kokonaislaajuus reilut 10.000 m2.

Tavoitteet Aiforsiten tuottavuuden johtamisalustalle

Hanke valmistui syksyllä 2022. Haahtelan yhtenä tavoitteena Aiforsiten järjestelmän käytölle oli tahtituotannon kehittäminen hukkatilanteiden tunnistamisen kautta. Toisena tavoitteena oli työmaan kattava dokumentointi.

Yhteistyösopimuksessa Aiforsitelle määriteltiin neljä sopimusmittaria, joista yksi oli valvontatoimen tehostuminen. Projektin loppupalaverissa vedettiin yhteen, kuinka olemme onnistuneet siinä.

Haahtela's Bulevardi 7 renovation object

Tehokkaampi valvontatoiminta

Työmaajohdon kokonaiskuva työmaan tilanteesta ja etenemisestä oli ajantasaisempi ja kattavampi työmaakameroiden ja 360-videokuvausten ansiosta.

Työmaakäyntien tukena, vastaava mestari teki aamuisin ja iltaisin 10 min virtuaalisen reaaliaikaisen kamerakierroksen työmaalla ja näki yhdellä silmäyksellä mitä on meneillään.

Tahtituotannon tehostaminen

Kohteen päivän tahti asetti kovat vaatimukset urakoitsijoille, joiden piti laskea tarkasti mitä tavaroita ja milloin ne tarvitsivat eri tahtialueilla. Myös mestojen oikea-aikainen luovutus seuraavalle urakoitsijalle oli kriittistä.

Paikkatieto auttoi seuraamaan urakoitsijoiden asentajien työskentelyä eri tahtialueilla
Reaaliaikaiset kamerakuvat ja 360-videointi kaksi kertaa viikossa auttoivat seuraamaan työn etenemistä sekä näkemään missä, esimerkiksi, materiaalit seisseet pitkään muiden urakoitsijoiden tiellä.

Haahtela Bulevardi 7 yard

Työturvallisuuden kehittäminen

Reaaliaikainen paikkatieto antoi arvokasta tietoa työntekijöiden läsnäolosta ja sijainnista. Tällä tiedolla on erittäin suuri merkitys hätätilanteiden sattuessa.

Logistiikan kehittäminen

Logistiikan kehittäminen on ollut yksi tärkeimpiä tavoitteita Bulevardin saneerausprojektissa. Ahdas tontti Helsingin ydinkeskustassa vaati erityisen tarkkaa ajoitusta materiaalitoimituksissa ja käsittelyssä työmaalla.
Aiforsiten järjestelmän avulla logistiikan poikkeamiin pystyttiin reagoimaan tehokkaammin.

Parempi suunnittelunohjaus

Historiallisen rakennuksen korjausprojekti on vaativa tehtävä. Suunnitellaan, puretaan ja rakennetaan uutta samaan aikaan. Oikeiden suunnitelmien saatavuus ajoissa oli välillä haasteellista.

Vastaava mestari pystyi osoittamaan suunnittelupalavereissa epäkohtia Aiforsiten järjestelmää hyödyntäen ja ohjaamaan muutossuunnittelua tehokkaammin.

Avoimempi tiedonjako myös etänä

Projektinjohto seurasi tuottavuusinsinöörin viikkoraporttia ja poimi huomiot siitä.
Projektin video- ja kuvadokumentointi helpotti huomattavasti myös museovirastolle tehtävän purkuvaiheen raportin koostamista.

Suunnittelupalavereita pystyttiin tehostamaan – kaikkien ei tarvinnut aina olla paikan päällä mutta etäosallistujille saatiin sama käsitys kuin jos he olisivat paikan päällä.

Haahtela Bulevardi 7 entrance door
Jaa sosiaalisessa mediassa.