support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Tilannekuva ja etätyö

REAALIAIKAINEN TILANNEKUVA MYÖS ETÄNÄ

Aiforsiten teknologiaa ja automatiikkaa hyödyntämällä voivat monet perinteisesti työmaalla käyvät toimijat ohjata, valvoa sekä raportoida etänä huomattavasti työmaakäyntiä tehokkaammin.

Ajantasainen tilannekuva työmaalta ilman työmaakäyntejä

Muutat rakennustyömaan tuotannonohjauksen perusteellisesti, sillä saat jatkuvasti ajan tasalla olevan tilannekuvan ilman työmaakäyntejä. Aiforsiten ratkaisu perustuu anturi- ja videoteknologiaan, tekoälyn käyttöön ja aktiiviseen käytön aikaiseen tukeen. Näet hyödyt työmaatoiminnan tehostumisena, riskien vähentymisenä ja lopputuloksen laadun parantumisena. Älykäs etäohjauksen, -valvonnan ja raportoinnin mahdollistava ratkaisu on käytössä useilla talon- ja laivanrakennustyömailla sekä teollisuudessa.

Katso video

Toiminnan johtaminen

 • Kaikkien projektiosapuolien reaaliaikainen näkymä työmaille. Livekamerat sovituissa ulko- ja sisätiloissa, päivittyvät 3D-kuvamallit ja työmaakartat, paikkatiedot resursseista, olosuhdemittaukset ja 360 videotallenteet
 • Työn alla olevien toimenpiteiden viestintä ja johtaminen
 • Materiaalitoimitusten vastaanottojen valvonta
 • Teknisen valmiusasteen todentaminen
 • Aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien etänäkymä työmaalle

Työturvallisuuden johtaminen

 • Ihmisten, materiaalien ja työkalujen reaaliaikainen paikkatieto työturvallisuuden ja valvonnan osalta
 • Viikottaiset työturvallisuushavainnot ja työturvallisuusmittaukset sekä havainnoista aiheutuvien korjaustoimenpiteiden seuranta

Laatujohtaminen

 • Valvontatehtävät, havainnot ja niiden viestintä tarvittaville osapuolille
 • Työmaalla tapahtuva viranomais- ja tilaajavalvonta
 • Kosteus- ja olosuhdevalvonta
 • Työmaamittaukset, suunnitelmien ja toteuman välisten eroavaisuuksien todentaminen maansiirto- ja runkovaiheessa

Raportointi

 • Kattava raportointi sisältäen olosuhde- ja kosteushallinnan, betonin ja olosuhdeseurannan, teknisen valmiusasteen, sekä työn tuottavuuden ja työturvallisuuden

Käyttöön kahdessa viikossa tilauksesta

Saat ratkaisun palveluna kahden viikon kuluessa tilauksesta. Käyttöönottovaihe on vaivaton eikä kuormita työmaahenkilöstöä. Saat toimituksen avaimet käteen -periaatteella ja Aiforsite kouluttaa käyttäjät hyödyntämään ratkaisua nopeasti. Ottamalla yhteyttä heti varmistat työmaiden tuottavan toiminnan aina. Myös poikkeustilanteissa.

Työmaan etäohjaus
=

ENNAKOI TYÖTÄ TILANNEKUVAN AVULLA

Siirry läpinäkyvään prosessiin suljetun projektin sijaan. Näe projektin kannalta kriittiset tiedot ja työmaan tapahtumat reaaliajassa. Työskentele työmaalla myös etänä.