Aiforsite logo for testing dark background

Tekoäly Wendy -ideakilpailun voittaja on valittu

AI Wendy Idea Competition - we have a winner!

Aiforsiten tekoäly Wendy -ideakilpailun voittaja on valittu. Olemme ilmoittaneet voittajalle voitosta henkilökohtaisesti ja sovimme kilpailupalkinnon lunastamisen ajankohdasta. Palkintona on tapaaminen Wendyn kanssa ennen sen virallista lanseerausta.

Voittanut ehdotus kuuluu seuraavasti:

” Personoi työalue, työtehtävä ja tee työntekijän päiväaikataulu. Tämän tarkoituksena on siirtää päivän ensimmäisen tehtävän antaminen pois työnjohtajalta ja välittää se suoraan sosiaalisen tilan näytölle. Anna tiedot siitä, mistä aloittaa ja mihin edetä.”

Tekoäly Wendy helpottamaan työmaanhallintaa

Aiforsite on kehittämässä tekoäly Wendyä, jonka tarkoituksena on tehostaa työmaanhallintaa. Tekoälyn avulla työmaan eri lähteistä ja järjestelmistä tulevan datan prosessointi ja analyysi muuttuvat olennaisesti. Tavoitteena on helpottaa työmaajohdon arkea ja säästää työaikaa automatisoimalla tiettyjä rutiineja.

Ideakilpailussa monta mielenkiintoista ehdotusta

Olemme järjestäneet ideakilpailun 15.2.-24.2.2023. Kysyimme rakennusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millaista arvoa Wendy voisi parhaimmillaan työmaalle tuottaa. Miten Wendy voi helpottaa työmaahallintaa? Mitkä akuutit tai toistuvat ongelmat selättää?

Saimme erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia siitä, mitä Wendy voi ratkaista tai automatisoida rakennustyömaalla. Ehdotukset jakautuivat seuraaviin kategorioihin:

  • Päivittäisjohtaminen
  • Työturvallisuus
  • Suunnitelmien ajantasaisuuden varmistus
  • Kustannushallinta
  • Materiaalihallinta ja hankinta

Valinnan kriteerit

Ideakilpailun raati koostui rakentamisen, tuotekehityksen, työmaapalveluiden ja markkinoinnin ammattilaisista. Saapuneita ehdotuksia arvioitiin kolmella kriteerillä:

  • Innovatiivisuus
  • Vaikuttavuus työmaanhallintaan
  • Toteutuskelpoisuus

Voittanut ehdotus helpottaisi työnjohtajan arkea

Raati oli yksimielinen voittajaksi nousseesta ehdotuksesta. Päiväkohtaisten tehtävälistojen tekemisen automatisointi helpottaisi työnjohtajan arkea ja parantaisi kommunikaatiota työmaalla.

Tuotannon ennakkosuunnitteluun tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän, jotta tuottavalle työlle luodaan asianmukaiset edellytykset. Tehtäväkohtaisten aloitusedellytysten varmistamisella ja oikeiden työskentelyolosuhteiden luomisella on merkittävä rooli rakentamisen tuottavuuden parantamisessa.

Idean innovatiivisuus ja vaikuttavuus

Tekoäly avaa huikeita mahdollisuuksia työmaan prosessien tehostamiselle. Voittanut ehdotus helpottaisi työnjohdon arkea merkittävästi. Päivittäisten tehtävien tekemisen ja jakamisen työntekijöille automatisointi tehostaisi työtä huomattavasti.

Samalla se parantaisi kommunikaatiota kaikkien projektiosapuolten välillä työmaalla. Mitkä tehtävät ovat työn alla, mitkä ovat alkamassa jne.

Idean toteutuskelpoisuus

Idea on varsin toteutuskelpoinen. Viikkoaikataulu- ym. taustatiedon perusteella Wendy voi luoda eri työvaiheiden ja työpakettien päiväkohtaiset tehtävälistat, jotka työnjohtaja tarkistaa ja kuittaa tuotantoon.

Wendy voi auttaa myös tarkistamaan tehtävien aloitusedellytykset ja hälyttää, jos jokin niistä puuttuu. Tehtäviin olisi mahdollista liittää asennusohjeita, piirustuksia tai muuta tietoa. Tässä on muutama esimerkki lisää miten Wendy voisi parantaa työmaanhallintaa.

Kieliongelman selättäminen

Monikansallisilla työmailla haasteena on usein kieliongelma. Wendy pystyisi esittelemään tehtävät kunkin työntekijän omalla kielellä ja työtekijä pystyisi tekemään tarkentavia kysymyksiä tehtävään liittyen suoraan Wendyltä.

Ison työmaan navigaattori

Isoilla ja kompleksisilla työmailla Wendy voisi toimia navigaattorina ja opastaa miten löytää mestalle tai missä on materiaalit.

Kommunikaation digitaalinen jälki

Wendy toimisi eräänlaisena välikätenä kommunikaatiossa, joka tapahtuu digitaalisena ja yhdessä paikassa. Kommunikaatiosta jää digitaalinen jälki, jota pystyy tarvittaessa jakamaan laajemmin.

Kiitos kaikille osallistujille!

Kiitämme kaikki osallistujat, jotka toivat esiin monenlaisia näkökulmia työmaan prosessien parantamiseen. Ehdotuksia tuli Suomesta, UK:sta ja USA:sta asti. Monet ehdotukset liittyvät tiiviisti voittaneen idean toteutukseen. On mahdollista, että hyödynnämme niitä kehitystyömme myöhemmissä vaiheissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa.