Aiforsite logo for testing dark background

Jatkeen digitaalinen työpöytä ja vakioitu työmaa

Vahva digistrategia ohjaa Jatke Oy:tä kasvupolulla

Johdon määrätietoinen strategia, selkeät tavoitteet ja toimintamallin tuotteistus korostuvat vahvaan kasvuun tähtäävän Jatkeen toiminnassa.

Jatke Oy:n tietohallintojohtaja Mikko Kuusakoski kertoi Building-2030-seminaarissa mikä on yrityksen rakennusalan paras työntekijäkokemus -tavoite on, miten se realisoituu työntekijälle ja miten siihen liittyy digitaalinen kaksonen.

Tämä artikkeli pohjautuu hankeen verkkosivuilla olevaan videotallenteeseen. Haluaisimme nostaa meidän mielestämme kiinnostavimmat kohdat Kuusakosken puheenvuorosta koska uskomme, että yrityksen uraauurtava kokemus voisi kiinnostaa muita alan toimijoita.

Digitaalisuus ja työntekijäkokemus

Digitaalisuus ja työntekijäkokemus kulkevat Jatkeella käsi kädessä. Jatke on esimerkiksi päivittänyt kaikki puhelinliittymänsä 5G-aikaan. Näin yritys pyrkii tekemään työntekijöiden arjen mahdollisimman helpoksi ja samalla digitalisoida rakentamista.

Jatke on myös selvittänyt kyselyllä, miten työntekijän digitaalinen työkokemus sujuu tällä hetkellä. Palautteen suurimmat huolenaiheet olivat ohjelmistojen käytön selkeys, tarvittavien ohjeiden saatavuus ja tiedon löydettävyys.

Digitaalinen työpöytä

Palautteesta syntyi Jatkeen digitaalisen työpöydän konsepti, jossa työntekijöiden tarvitsemat tiedot konkretisoitiin selkeän dashboardin muotoon. Yksi näkymä, josta työntekijät näkevät kaiken mitä heidän kuuluu käyttää töissä voidakseen suoriutua yrityksen prosesseista ja vaatimuksista.

Digitaalinen työpöytä on otettu käyttöön ensin johdon tasolla. Jatke varmistaa, että yrityksessä johdetaan tiedolla. Digipöydän kautta tarkastellaan toimintaa sekä portfolio- että yritystasolla.

Jatke digityopoyta
Jatkeen digitaalinen työpöytä

Digitaalinen varjo

Digitaalisen työpöydän kehittämisen myötä yrityksessä nyt tiedetään paremmin, mistä data tulee. Työntekijöillä on joitakin vapauksia, mutta on myös tietyt avainjärjestelmät, joita pitää käyttää töissä. Niiden käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi ja niiden mittarit automaattisiksi. Digitaalinen työpöytä luo niin sanotun digitaalisen varjon siitä mitä tapahtuu.

Digitaalinen varjo on verrattain uusi termi. Se saa datan fyysisestä objektista automaattisesti ja sen tila päivittyy fyysisen objektin tilan muuttuessa. Digitaalinen varjo ei kuitenkaan vaikuta automaattisesti takaisin fyysiseen objektiin.

Digitaalinen kaksonen

Seuraava askel digipolulla on digitaalisen työpöydän tarjoaminen työmaille sekä digitaalisen kaksosen rakentaminen. Jatke kartoitti kaikki käytössä olevat järjestelmät ja hyödynsi siinä Joni Laineen diplomityötä ”Rakennushankkeen digitaalinen kaksonen, urakoitsijan rajoitteet ja mahdollisuudet”.

Diplomityössä Laine kartoitti digitaalisen kaksosen osatekijät ja kehitti rakennushankkeiden arviointityökalun.

DK:n osatekijöiksi valikoitui seitsemän teemaa:

  • Ympäristö
  • Aikataulu
  • Työn edistyminen
  • Laatu
  • Turvallisuus
  • Kustannukset
  • Valmiuden taso
Jatke digitaalinen kaksonen
Digitaalisen kaksosen rakentamisen valmius

Diplomityössä pyrittiin vastaamaan kolmeen kysymykseen:

  1. Mitä fyysisen maailman dataa digitaalisen kaksosen luomiseen tarvitaan?
  2. Onko digitaalisen kaksosen luominen urakoitsijan nykyisillä järjestelmillä ja toimintatavoilla mahdollista?
  3. Onko Jatke valmis digitaaliseen kaksoseen?

Mikko Kuusakosken mielestä Jatkeen 2.0 strategian tässä kohdassa yritys olisi valmis digitaalinen kaksonen 0.5:een, jossa on mukana kustannuksetturvallisuus ja laatu.

”Siinä meillä on jo hyvä pohja automaatiolle. Kustannukset pyörivät hyvin modernisti digitaalisesti tietovarastossa, siellä on ennusteet ja toteumat, sitä voidaan käyttää jo nyt digitaalisena varjona mutta voidaan tehdä myös kaksosta tarvittaessa.

Turvallisuuden osalta on myös modernit pilvipohjaiset järjestelmät käytössä, samoin laadun hallinnassa. Kustannukset hallitaan projektinhallintana, turvallisuus ja laatu todennetaan työmaalla,” sanoo Kuusakoski.

Diplomityössä tarkasteltiin neljä Jatkeen työmaata ja yhtä Building-2030-hankkeen vertailuhanketta.

”Työmaiden välillä oli selkeitä eroja. Mukana oli yksi työmaa, jolla on tahtia vastaavaa työnohjausta ja se erottui edukseen. Mutta sen työmaan turvallisuus sai arvioinnissa vain yhden pisteen, koska TR-mittaus tehtiin siellä poikkeuksellisesti paperilla. On siis mahdollista olla yhdessä asiassa tosi kärjessä ja toisessa kaukana digitaalisuudesta. Tässäkin tarvitaan harmonisointia,” korostaa Kuusakoski.

Vakioitu työmaa -konsepti

Toinen mielenkiintoinen nosto Kuusakosken esityksestä on Jatkeen Vakioitu työmaa -konsepti. Yritys käyttää sitä perehdytyksessä ja informoinnissa. Konsepti tarjoaa hankevetäjille ja työmaapäälliköille yhteen paikkaan kootun tiedon siitä, mitkä toiminnallisuudet, järjestelmät, prosessit ja kumppanit heille on saatavilla.

Tavoitteena on helpottaa uuden projektin aloittamista. Työmaatuotteistus on alun perin lähtenyt ajatuksesta auttaa työnjohtajia pyörittämään työmaitaan paremmin.

Jatke Vakioitu tyomaa
Jatkeen digi-infran kuvaus

Tilannekuva uudella teknologialla

Jatkeen Vakioitu työmaa -konsepti tarjoaa uusia työkaluja myös työmaatilanteen ja edistymisen todentamiseen. Kuvassa 2 on tähdellä merkittyjä järjestelmiä, kuten alue- ja 360*-kamerat, olosuhdeanturit, dronet ja paikkatieto, joilla pystyy mittaamaan ja havainnoimaan ympäristöä.

Aiforsite toimii yhtenä kumppanina keväällä 2022 Jatkeen kanssa solmitun puitesopimuksen pohjalta.

Nämä uudet teknologiat ovat Jatkeelle aika tuore juttu. Järjestelmät eivät ole pakollisia, mutta mahdollisia työmaille. Muutamissa hankkeissa niitä on otettu käyttöön, on mahdollistettu helppo käyttöönotto omiin prosesseihin. Työmaan ei tarvitse itse etsiä niitä.

Työn edistymisen seuranta

Toisessa Jatkeelle tehdyssä diplomityössä rengaskierrätyskeskuksen työmaalla oli käytössä Aiforsiten aluekamera ja sillä on seurattu elementtiasennuksia.


”Nämä työkalut ovat saatavilla työmaille mutta eivät ole vielä pakollisia. Jos ajatellaan että data olisi öljyä, vahvaa öljyä meillä on löytyy kolme tynnyriä ja vähän laihempaa öljyä toiset kolme tynnyriä ja niistä pitäisi saada vahvempaa,” vitsailee Kuusakoski.

Yhteenveto

Jatke Oy on erinomainen esimerkki rakennusliikkeestä, joka ymmärtää ja määrätietoisesti kehittää yrityksen digitaalista vahvuutta työntekijälähtöisesti. Meillä on ilo olla mukana edistämässä tätä tavoitetta palvelullamme.

Rakennusala etsii jatkuvasti uusia keinoja toiminnan tehostamiseksi ja uudet teknologiat tarjoavat siihen apua. Teknologia itsessään ei kuitenkaan ratkaise ongelmia, vaan tarvitaan ajattelu- ja toimintatapojen muutosta. Muutos lähtee ihmisistä. On erinomaista, että Jatkeen kaltaisissa yrityksissä asia on tiedostettu johdon tasolla ja sen kehittämiseen panostettu strategisesti.

Katso Mikko Kuusakosken koko puheenvuoro videolla (noin 0:00-11:00 esitys ja 11:00-19:00 min keskustelu)

Jaa sosiaalisessa mediassa.