support@aiforsite.com  +358 10 212 8950  |  sales@aiforsite.com  +358 10 212 8955

”Rakennusalan tulevaisuus on riippuvainen uusien ratkaisujen käyttöönotosta”

Rakennusalan tulevaisuus on riippuvainen uusien ratkaisujen käyttöönotosta

Bliot on vahvistanut vuoden 2018 aikana asemaansa suomalaisten rakennusyhtiöiden palveluntarjoana. Yksi Bliot-järjestelmää hyödyntävistä rakennusalan ammattilaisista on pitkän historian rakennusalalla rakentanut Hartela.

Järjestelmän käyttöönotosta Hartelassa päättänyt tuotantojohtaja Janne Alakomi innostui Bliotin mahdollisuuksista ja halusi tarjota yrityksen ammattilaisille mahdollisuuden hyödyntää uusinta teknologiaa. Tutustumisvaiheessa Alakomi kiinnostui erityisesti Bliotin tekoälyyn liittyvästä yhteydestä ja säännöllisistä drone-kuvauksista. Myös Bliotin keräämä sijaintitieto vakuutti, sillä siitä voi olla hyötyä tulevaisuuden korkeissa rakennusprojekteissa, joissa viranomaisten turvallisuusvaatimuksiin pitää pystyä vastaamaan entistä paremmin.

Hartelassa työmaajohto päättää itse ottaako se projektiin käyttöön Bliot-järjestelmän. Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä kolmessa työmaakohteessa pääkaupunkiseudulla. Valinnanvapaus järjestelmän käyttöönotossa on haluttu säilyttää, sillä jokaisella työmaainsinöörillä on omat yksilölliset toimintatavat.

Bliot-järjestelmän käytöstä on kantautunut työmailta Alakomin korviin positiivista palautetta ja innostuneita kokemuksia. Hartela kerää työmailta ja työmaajohdolta vuoden 2018 loppuun saakka kokemuksia Bliotista. Kokemusten pohjalta halutaan lisätä ymmärrystä järjestelmän hyödyistä ja hyödyntämisestä työmailla.

Vastaus uuden työntekijäsukupolven toiveisiin

Bliot-järjestelmä on loksahtanut Hartelan työmaiden toimintapoihin ketterästi. Toisaalta Alakomi toivoo myös, että järjestelmä pakottaisi olemassa olevat työtavat muuttumaan ja herättäisi ajattelemaan useita vuosia samalla tavalla tehtyjen toimintapojen hyödyllisyyttä sekä pohtimaan voisiko asiat tehdä uudella tavalla.

Toimintatapojen uudistumiseen ja rakennusalan digitalisoitumiseen Alakomi nostaa esille myös rekrytointinäkökulman.

”On tärkeää pystyä tarjoamaan uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja työnjohtajille, jotka ovat kokoajan nuorempia ja digiajan ihmisiä” Alakomi toteaa.

Työmaalla säiden armoilla työskentely ei työtehtävien helpoimmasta ja seksikkäimmästä päästä. Tulevaisuuden työsukupolvi kasvaa digitaalisessa ympäristössä ja tulevaisuudessa myrskyjen ja kaatosateiden riepottelemille raksoille tarvitaankin uudistuneita, digitaalisia ratkaisuja, jotta rakennusala houkuttelee alana myös digisukupolvea. Osittain tämän ajatuksen kantamana Hartelalle hankittiin Bliot-järjestelmä lisäämään digitaalisia mahdollisuuksia.

Kiire uhkana muutokselle

Digitalisoitumisen polulla Hartelassa ollaan oltu jo pitkään. Erilaisia, yksittäisiä ratkaisuja ollaan kokeiltu ja integroitu osaksi olemassa olevia prosesseja. BIM-mallintamiseen, aikatauluihin tai turvallisuushavaintoihin keskittyneet ohjelmat ovat tukeneet työskentelyä, mutta tuoneet ratkaisun vain yhteen kulmaan. Bliotin kokonaisvaltainen lähestymistapa herättikin tuotantojohtajan kiinnostuksen.

Digitaaliset harppaukset ja uusien järjestelmien käyttöönotto jäävät työmaalla helposti kiireen ja aikataulupaineiden alle. Vanhoihin toimintatapoihin on helpompi jäädä kiinni, jos uuden mallin, esimerkiksi järjestelmän, kokeileminen näyttäytyy kuormittavana ja aikaa varsinaiselta työltä vievältä asialta. Kiireen alta olisi kuitenkin hyvä löytää tilaa uudenlaisille ratkaisuille ja niiden käyttöönotolle. Rakennusalan muutos ja digitalisoituminen ovat Alakomin mielestä välttämättömiä asioita ja kulkevat käsi kädessä.

“Rakennusalan tulevaisuus on riippuvainen siitä, että osaamme ottaa uusia ratkaisuja käyttöön, “ Alakomi toteaa.

FinnBuild 20198-messuilla Hartelan kolmea työmaata seurataan reaaliaikaisesti kolmen messupäivän ajan Bliot Live-Valvomon välityksellä Bliotin osastolla 7c160.

Jaa sosiaalisessa mediassa.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin