Tekoäly-teknologiapaketti

Tekoäly-teknologiapaketti on oikea valinta digitalisoitumista vakavasti tavoittelevalle rakennusyritykselle. Tekoäly on valjastettu toimimaan asioita analysoivana ja ratkaisevana tukiälynä. Aikaisemmin manuaalisesti toteutettujen prosessien työstäminen on tekoälyn avustamana tarkkaa ja ketterää. Tekoäly-teknologiapaketissa työmaan digitalisoiminen on konkreettinen harppaus kohti laadukkaampaa työturvallisuutta, analyysia ja tehokkuuden johtamista.

Pakettiin sisältyvien Basic- ja Pro-teknologiapakettien lisäarvon lisäksi Tekoäly-Teknologiapakettiin sisältyvät seuraavat ominaisuudet:

  • Tekoälyllä tuetut laatu,- työturvallisuus- ja tuottavuushavainnot automatisoivat havaintojen tekemistä ja analysointia merkittävästi (Tulossa 2019). Lisäksi tekoälyn avustamana havaintotarkkuus ja havaintokierrosten keskinäinen vertailtavuus paranevat ja lisäävät laatua projektin analysointiin.
  • Työmaan digitaalinen kaksonen, 3D BIM-mallin ja videokuvan sovitus, ihmisten ja työkalujen paikkatieto sekä tekoäly nostavat laadun, työturvallisuuden ja tehokkuuden johtamisen uudelle tasolle.
  • Mahdollisuus manuaalisten havaintojen tekemiseen suoraan Video -materiaaliin tehostaa ja tarkentaa työn aikaista suunnittelua ja tuotanto- ja suunnitteluorganisaatioiden välistä viestintää. Laatu-, työturvallisuus- ja valmiusastehavaintojen tekeminen ja vastuuttaminen on tehokkaampaa ja ketterämpää kuin koskaan aiemmin.