Basic-teknologiapaketti

Aiforsite Basic-teknologiapaketti on vaivaton ja helppo askel digitalisoitumista tavoittelevalle rakennusyritykselle ja merkittävä askel työmaan digitalisoimisessa. Teknologiapaketti tuottaa asiakkaalle lisäarvoa sekä selkeitä kustannus- ja aikatauluhyötyjä heti käyttöönotosta alkaen. Pakettiin sisältyy Aiforsite-järjestelmän ominaisuuksia, jotka siirtävät työmaan edistymisen seurannan, laaduntarkkailun ja työturvallisuuden seurannan digiaikakaudelle.

Aiforsite Basic-teknologiapaketilla tuodaan teille lisäarvoa:

  • Reaaliaikainen lämpötila- ja kosteusmittaus ilmasta ja betonista vähentää manuaalisten mittausten tarvetta merkittävästi
  • Reaaliaikainen työntekijöiden, työkalujen ja materiaalien paikkatieto tehostaa työmaan päivittäisiä toimintoja, johtamista ja logistiikkaa sekä vähentää paikkatietojen selvittelyä, prosessinhukkaa ja asioiden etsimiseen käytettävää ajanhukkaa
  • Drone-kuvadata työmaasta auttaa hahmottamaan laajankin työmaan selkeänä ja yhtenäisenä kokonaisuutena sekä parantaa työmaan edistymisen seurantaa luomalla kuvien pohjalta työmaan mittauksia, dokumentaatiota, 3D-malleja ja pistepilviä
  • Työmaalta kerättävä työturvallisuus-videokuvamateriaali mahdollistaa asioiden ja työmaan tilannekuvan taltioinnin ulko- ja sisätiloissa. Videodata antaa lisäinformaatiota työturvallisuuteen, laadunvalvontaan ja tuottavuuteen
  • Keskitetty suunnittelu- ja toteumadatan säilytys ja hyödyntäminen tehostavat tiedon jakamista ja suunnitelmien sekä toteuman todentamista. Aikataulun ja työsuunnittelun tarkentuessa myös hukka vähentyy työmaalla
  • Työmaasta kerättävä data lisää tietoa ja tiedon jakamista sidosryhmien välillä. Reaaliaikainen tiedonjakaminen lisää projektin läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa kaikille sidosryhmille paremmat lähtökohdat aikataulutukselle ja resurssisuunnittelulle