Asiakaspalautteemme keskiarvo: 9/10

Valikoituja asiakkaitamme:Asiakkaidemme esille nostamia hyötyjä:

Vastaava työnjohtaja, toimistorakennnus (6500 kem2):

 • Suunnitteluvirheiden havaitseminen ja korjaus ajoissa säästi kuluja
 • Drone-kuvat nopeuttivat suunnittelua
 • Kattava ja selkeä dokumentaatio tehosti viestintää

Työmaainsinööri, asuinrakennus (6000 kem2):

 • Betonivalun jälkijännitykset saatiin tehtyä aiemmin
 • Parantunut työn suunnittelu nosti laatua ja tehokkuutta
 • Digi-insinöörin tuomat havainnot ja raportointi paransivat turvallisuutta ja laatua

Vastaava työnjohtaja, toimistorakennus (15000 kem2):

 • 3D-mallinnus tehosti massojen laskentaa ja hallintaa
 • Ilmakuvat (drone) tehostivat runkovaiheen työtä ja paransivat julkisivujen laadunvarmistusta
 • Mittausominaisuudet tehostivat logistiikan suunnittelua

Vastaava työnjohtaja, kaksi asuinrakennusta (yht. 9000 kem2);

 • Vähensi tehtävien johtamiseen käytettyä aikaa
 • Hyvä tilannekuva tehosti työmaan hallintaa 
 • Reaaliaikainen olosuhdevalvonta paransi työvaihesuunnittelua

Katso täältä videot jotka näyttävät kuinka ratkaisun ominaisuudet toimivat käytännössä.