Ylläpitopalvelu

Tarjoamme rakennusliikeille Aiforsite-datankeräykseen liittyvää tiedonsiirron- ja tallennuksen sekä järjestelmien ylläpitopalvelua. Ylläpito on ennaltaehkäisevää työtä, joka takaa rakennustyömaalta kerättävän datan IT-ympäristön toiminnan optimaalisella tavalla sekä ehkäisee käyttökatkoksia. Oikein suoritettu ylläpito varmistaa työmaiden datan luotettavan tiedonsiirron ja tallennuksen sekä dataa vaativien sovelluksien laadukkaan toiminnan myös pitkällä aikavälillä. Ylläpitopalvelu toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan päivitys,- valvonta,- palomuuri-, varmistus- ja tietoturvapalveluna.