SiteStart

 

Digitaalisen toimintamallin perehdytys ja käyttöönotto

Työpäällikön, vastaavan mestarin, työnjohtajien ja aliurakoitsijoiden edustajien, pääsuunnittelijan ja valvojan yhteinen rakennusprojektin käynnistystyöpaja:

  • Aiforsite tarjoaa tilat valvomostaan sekä fasilitoi ja hoitaa työmaan digitaalisten työkalujen koulutuksen osallistujille
  • Laaditaan olosuhde- ja kosteudenhallintasuunnitelman mukainen anturointisuunnitelma
  • Laaditaan ihmisten-, työkalujen- ja materiaalien paikkatietosuunnitelma
  • Laaditaan työmaasuunnitelma todellisen digitaalisen työmaan päälle
  • Päätetään laatumatriisin eri osa- alueet ja työnäytteet
  • Käydään läpi laatu- ja työturvallisuushavainnointikäytäntö ja toimenpiteiden vastuuttaminen
  • Laaditaan BIM-integroitu tahtiaikatauluun tai laaditaan aikataulu asiakkaan oman mallin mukaisesti

Ennen työpajaa kohde on perustettu AIC-järjestelmään ja BIM-malli istutettu todelliseen maastoon.