Digi-insinööri

 

Asiantuntija hoitaa datan keräykseen ja analysoinnin sekä käyttäjätuen

Digi-insinööripalvelu varmistaa asiakkaan hyödyn heti käytön alkumetreiltä lähtien.  Digi-insinööri huolehtii työmaan säännöllisestä datan keräyksestä ja tiedon tallentamisesta sekä vastaa käyttäjien opastuksesta ja tuesta.

Viikottaisissa palavereissa digi-insinööri opastaa työmaaorganisaatiota Aiforsiten AIC-järjestelmän hyödyntämisessä. Palvelun ansiosta käyttäjä voi olla varma siitä, että järjestelmän käyttö sujuu alkumetreistä saakka toimivasti ja järjestelmän hyöty tuntuu ja näkyy työmaan arjessa.

Digi-insinööri huolehtii tarvittavien antureiden asennuksesta ja AIC-teknologiaratkaisun ylösajosta. Palvelusopimuksen aikana digi-insinööri kerää työmailta viikottain dataa drone-kuvauksilla ja kypäräkameravideoilla sekä osallistuu työmaan viikkopalaveriin.

Digi-insinööripalveluun sisältyy:

 • Antureiden asennus ja ylläpito, AIC-ratkaisun ylösajo sekä huoltokäynnit: Runkovaiheen betonin lujuuden ja kosteuden kehityksen ennusteet, kuivaketjun todentaminen reaaliajassa, työmaadokumentointi ja kooste viikkoraporttina
 • Drone-kuvaukset ja AIC-ratkaisun masterkäyttäjä: Lähes reaaliaikaiset työmaakartat perehdytykseen ja työmaasuunnitteluun, 3D-malli ja pistepilvi tilannekuvan muodostamiseen, AIC-ratkaisun data-input ja palvelun koulutus, työmaan etenemisen viikkoraportti
 • Työmaan videotaltiointi: Rakennustyömaa videoidaan ulko- ja sisätilojen osalta viikoittain. Videotallenteita hyödynnetään työmaatapahtumien havainnoinnissa tehokkuuden, työturvallisuuden ja laadun parantamisen osalta.
 • Tehokkuuteen, turvallisuuteen ja laatuun liittyvän tiedon tallennus, seulonta ja raporttien koostaminen
 • Käyttäjätuki: Henkilökohtainen tuki ja opastus työmaakäyntien aikana. Muina toimistoaikoina puhelin- ja sähköpostituki
 • Työmaajohdon raportit:
  • TR-mittaus tai vaihtoehtoisesti TR-kalibrointi
  • Työturvallisuuden arviointi
  • Laatumatriisin seuranta
  • Olosuhteiden seuranta
  • Betonin kuivumisen ja lujuuden seuranta ja kehitys
  • Teknisen valmiusasteen seuranta
  • Tuottavuuden seuranta