Faq

Usein esitetyt kysymykset

Reaaliaikaisen havainnoinnin avulla työmaan johtaminen, aikataulutus, materiaalivirrat, raportointi ja laadunhallinta sekä työturvallisuudesta huolehtiminen ja olosuhdehallinta tapahtuvat kaikki keskitetysti ja vakioidusti. Matkojen vähentyminen pienentää CO2-päästöjä, sillä TR-mittaukset, laatukatselmukset, olosuhdemittaukset, viranomaistarkastukset ja työmaakokoukset voidaan kaikki toteuttaa etänä ja tekoälyn avustamana. Kaikki sidosryhmät hyötyvät rakennusajan 360-dokumentaatiosta myös rakennuksen ylläpidon ajan. 

 

Artificial Intelligence for Construction, AIC-teknologia kerää eniten rakennusteollisuuden dataa maailmassa: yhdeltä työmaalta kertyy 40–45 gigaa dataa viikossa. Viikoittainen datan määrä vastaa Netflix-suoratoistopalvelun katselua 45 tunnin ajan. Läpinäkyvä dokumentaatio auttaa esimerkiksi takuuselvityksien yhteydessä todentamaan millaisissa olosuhteissa rakentaminen ja asentaminen on tapahtunut.

Aiforsite on kehittänyt Digi-insinööri nimisen palvelukonseptin, jonka avulla data saadaan virtaamaan työmailta pilvipalvelimelle tehokkaasti. Standardisoitu datankeräysmalli, teknologia ja turvallinen tiedonsiirto varmistavat teknologiasovelluksen toimintavarmuuden ja hyvän käyttäjäkokemuksen. 

 

Asiakas voi tilata standardisoidun datan keräyksen joko palveluna, joka varmistaa asiakkaan hyödyn heti käytön alkumetreiltä lähtien, tai koulutuksena, jolloin asiakkaan henkilökunta saa tarvittavan osaamisen toimiakseen asiakasyrityksen sisäisenä Digi-insinööripalvelun tuottajana. 

 

Aiforsiten skaalautuva Digi-insinööri-palvelu toimii kansainvälisesti ja on käytössä Norjassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Intiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa palvelu on käytössä esimerkiksi YIT:n As Oy Helsingin Karikukko -työmaalla Helsingin Lauttasaaressa.

Rakennusteollisuudella on nyt mahdollisuus samaan loikkaan millainen teollisuudessa tapahtui 45-50 vuotta sitten tuotantoprosessien standardoinnilla, mittaroinnilla ja jatkuvan kehityksen periaatteella.

Rakennusteollisuudessa halutaan kehittää laatua, työturvallisuutta ja ennen kaikkea tuottavuutta. Tällä hetkellä kukin yksilöllinen rakennuskohde ja projektin onnistuminen on vahvasti kiinni parhaiden ammattilaisten kiinnittämisestä projektiin. Aiforsiten ratkaisu on määrämuotoinen ja mittaroitu prosessi, joka voidaan koko ajan kehittää.

Avoin toimintaympäristö johtaa väistämättä rakentamisen laadun paranemiseen. Esimerkiksi takuuselvityksien yhteydessä voidaan aukottomasti todentaa millaisissa olosuhteissa rakentaminen ja asentaminen on tapahtunut. 

 

Paikannusteknologian avulla paloviranomainen saa reaaliaikaisen tiedon työntekijöiden sijainnista työmaalla. Tämä on merkittävä turvallisuusparannus nykyisten viranomaisvaatimuksien lisäksi.

 

Tyypillisesti kerrostalon rakentaminen kestää Suomessa 14 kuukautta aloituksesta muuttoon. Aiforsiten palvelun avulla tätä läpimenoaikaa voidaan lyhentää ainakin 10 prosenttia tai jopa puolittaa uuden mallin mukaisissa vakiintuneissa tuotannoissa, jolloin projektin kannattavuus moninkertaistuu.

Aiforsite huolehtii asianmukaisesta tietoturvasta ja auttaa tietosuojavaatimusten toteuttamisessa rakennustyömaalle sovitetun ratkaisun yksityiskohdissa. Reaaliaikaisesta visuaalisesta seurannasta huolimatta työntekijöiden yksityisyys on hyvin suojattu: ihmiset sumennetaan automaattisesti kuvamateriaalista. 

 

Käytännössä järjestelmä seuraa työmaan henkilöitä ammattinimikkeen ja numerotunnuksen avulla. Tilanteessa, jossa selvitetään esimerkiksi mahdollista korona-altistumista, saadaan asiakkaan ylläpitämästä tietokannasta yksilöitävissä olevat tiedot useiden viikkojen ajalta siitä, keiden lähellä henkilö on työmaalla ollut. Rekisteriä ylläpitää Aiforsiten asiakasyritys.

Koronasuoja perustuu suojakypäriin asennettaviin paikantaviin älytägeihin sekä ympäri työmaata sijoitettaviin antureihin ja tukiasemiin. Aiforsiten palvelu kerää tietoa jokaisen työntekijän liikkeistä ja sijainnista. Työntekijöiden puhelimissa on mobiilisovellus, joka hälyttää mikäli ihmiset tulevat liian lähelle toisiaan, esimerkiksi 2 metrin päähän. Jos työyhteisössä on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut henkilö, saadaan tietokannasta tiedot useiden viikkojen ajalta siitä, keiden lähellä henkilö on työmaalla ollut. Näin altistuneet saadaan välittömästi jäljitettyä ja tartuntaketju katkaistua.

Rakennustyömaa on hyvin tiivis työyhteisö. Ala on työvoimavaltainen ja siellä työskennellään yhteistyössä, fyysisesti lähekkäin. Rakennustyömaiden vierastyöläiset, joita esimerkiksi Uudellamaalla on joka kolmas työntekijä, asuvat usein yhteisissä vuokra-asunnoissa. Ala on miesvaltainen, ja koronavirus on ollut miehille vaarallisempi kuin naisille. 

 

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut voimakkaasti rakennusteollisuuteen ympäri maailmaa. Suomessa työmaat ovat pysyneet auki, kun monessa Etelä-Euroopan maassa ja Isossa-Britanniassa työmaat suljettiin useiksi viikoiksi osana pyrkimyksiä rajoittaa viruksen leviämistä. Joissakin Aasian maissa koronavirus on levinnyt erityisesti vierastyöntekijöiden keskuudessa.

Aiforsite Oy on suomalainen rakennusteknologiayritys, joka on perustettu vuonna 2016. Yrityksen perustaja rakennusmestari, MBA Kari Hirvijärvi on uudistaja, jonka missiona on tuoda uusin teknologia työmaille ja nostaa rakennusalan tuottavuus uudelle tasolle.

Tähän voi laittaa pientä tietoa, jos tarvetta ilmenee.

Lorem ipsum ja sitä rataa

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem

Vieritä ylös