support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Digi-insinööri

Kaikki työmaatieto pilvipalvelimelle Digi-insinöörin avulla

Aiforsite on kehittänyt Digi-insinööri nimisen palvelukonseptin, jonka avulla tieto saadaan virtaamaan työmailta pilvipalvelimelle tehokkaasti. Standardisoitu tiedonkeräysprosessi, teknologia ja turvallinen tiedonsiirto varmistavat hyvän käyttäjäkokemuksen. Asiakas voi tilata Aiforsiten Digi-insinöörin tekemän tiedon keräyksen joko palveluna, joka varmistaa asiakkaan hyödyn heti käytön alkumetreiltä lähtien, tai koulutuksena, jolloin asiakkaan henkilökunta saa tarvittavan osaamisen tiedon keräykseen toimiakseen.

Digi-insinööri hoitaa tiedon keräyksen, analysoinnin ja käyttäjätuen

Palvelun ansiosta käyttäjä voi olla varma siitä, että järjestelmän käyttö sujuu alkumetreistä saakka ja järjestelmän hyöty tuntuu ja näkyy työmaan arjessa. Digi-insinööri huolehtii työmaan säännöllisestä tiedon keräyksestä ja tiedon tallentamisesta sekä vastaa käyttäjien opastuksesta ja tuesta. Viikottaisissa palavereissa Digi-insinööri opastaa työmaaorganisaatiota Aiforsiten Artificial Intelligence for Construction (AIC) -järjestelmän hyödyntämisessä.

Palvelusopimuksen aikana Digi-insinööri kerää työmailta tyypillisesti viikoittain tietoa drone-kuvauksilla ja kypäräkameravideoilla. Digi-insinööri huolehtii tarvittavien antureiden asennuksesta ja AIC-järjestelmän asennuksesta ja ylläpidosta.

Digi-insinööripalveluun sisältyy

Antureiden asennus ja ylläpito, AIC-ratkaisun ylösajo sekä huoltokäynnit: Runkovaiheen betonin lujuuden ja kosteuden kehityksen ennusteet, kuivaketjun todentaminen reaaliajassa, työmaadokumentointi ja kooste viikkoraporttina

Drone-kuvaukset ja AIC-ratkaisun masterkäyttäjä: Lähes reaaliaikaiset työmaakartat perehdytykseen ja työmaasuunnitteluun, 3D-malli ja pistepilvi tilannekuvan muodostamiseen, AIC-ratkaisun data-input ja palvelun koulutus, työmaan etenemisen viikkoraportti

Työmaan videotaltiointi: Rakennustyömaa videoidaan ulko- ja sisätilojen osalta viikoittain. Videotallenteita hyödynnetään työmaatapahtumien havainnoinnissa tehokkuuden, työturvallisuuden ja laadun parantamisen osalta

Tehokkuuteen, turvallisuuteen ja laatuun liittyvän tiedon tallennus, seulonta ja raporttien koostaminen

Käyttäjätuki: Henkilökohtainen tuki ja opastus työmaakäyntien aikana. Muina toimistoaikoina puhelin- ja sähköpostituki

Työmaajohdon raportit:

  • TR-mittaus tai vaihtoehtoisesti TR-kalibrointi
  • Työturvallisuuden arviointi
  • Laatumatriisin seuranta
  • Olosuhteiden seuranta
  • Betonin kuivumisen ja lujuuden seuranta ja kehitys
  • Teknisen valmiusasteen seuranta
  • Tuottavuuden seuranta

Haluatko Digi-insinöörikumppaniksi?

Anna digi-insinöörin hoitaa homma

Laita tieto virtaamaan työmaalta pilvipalvelimelle tehokkaasti. Tilaa Digi-insinööri tekemään tiedonkeräys palveluna ja varmista hyöty heti käytön alkumetreiltä lähtien. Tai hanki osaaminen älykkääseen tiedon keräämiseen Aiforsiten koulutuksena.